About us

Om Beslutsdata

Beslutsdata är en etablerad aktör på marknaden för beslutsstödstjänster. Bolaget grundades under 2017 av erfarna beslutsstödskonsulter med målet att bygga en långsiktig plattform där både kunder och konsulter kan utvecklas.

Vårt fokus är att hela tiden arbeta för att erbjuda våra kunder det bäst lämpade systemstödet att utvecklas och anpassa sig till framtidens marknad med. För att uppnå detta lägger vi bland annat stor vikt vid att vara ett attraktivt bolag för våra konsulter att verka och utvecklas inom.

Vår mission

Alla organisationer är unika och söker olika möjligheter att exploatera. Vi på Beslutsdata fokuserar alltid på att först förstå kundens verksamhet och nuläge, för att sedan tillsammans med kunden kunna implementera systemstöd som gör skillnad.

Vår vision

Beslutsdata strävar efter att vara en ledande leverantör av systemstöd för verksamhetsuppföljning samt budget & prognos.