Support & förvaltning

En helhetslösning inom Business Intelligence kräver löpande förvaltning av integrationsflöden och analysplattformar samt support till slutanvändarna. Beroende på datalagrets arkitektur och komplexitet blir förvaltningen en mer eller mindre kännbar faktor över tid. Det finns olika sätt att förvalta en datalagerlösning, man kan välja att hantera all form av drift och support internt eller så outsourcas den löpande driften eller hela datalagret till en extern part. Beslutsdata erbjuder löpande förvaltning/övervakning och ser till att ni istället kan spendera Er tid på vidareutveckling och innovation.

Vi arbetar dagligen med datalagerlösningar på framförallt Microsofts plattform och har välutvecklade metoder för att övervaka, felsöka och sköta driften av integrationsflöden och analysplattformar. En välutvecklad datalagerlösning sett ur ett förvaltningsperspektiv är väldokumenterad och med inbyggd funktionalitet för loggning och felhantering, men även den mest välutvecklade datalagerlösningen kräver löpande förvaltning och underhåll. Vi på beslutsdata har bred erfarenhet av att implementera inbyggd funktionalitet för loggning och felhantering och med oss som driftpartner kan ni släppa kontrollen av den löpande driften för att istället låta oss säkerställa att data finns tillgängligt för verksamheten.

Formatet för förvaltningen bestäms utifrån Er kravbild samt hur Er datalagerlösning är uppbyggd. Om brist på kunskap/tid leder till att ni har svårt att hinna med att kontrollera vissa delar av Er datalagerlösning, som exempelvis ETL-flöden så går det bra att enbart lämna över kontrollen för just denna del.

Vi är vana att arbeta med olika typer av styrningsmodeller för förvaltning som exempelvis PM3 och ärendehanteringssystem som exempelvis JIRA och Trello. Ett strukturerat samarbete är nyckeln till ett långsiktigt och kostnadseffektivt förvaltningsprojekt. För att skapa förutsättning för struktur krävs en välanpassad förvaltningsmodell samt användarvänliga ärendehanteringssystem i vilka felrapporter och underhållsåtgärder följs upp och återrapporteras på. Med vår erfarenhet av förvaltningsprojekt och breda kunskap inom datalagerhantering hjälper vi er flytta fokus från tekniska lösningar till att istället fortsätta skapa nytta i verksamheten.

kontakt_fredrik

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med support & förvaltning?

Fredrik Sandberg
fredrik.sandberg@beslutsdata.se
+46 73 368 27 35
Kontakta oss