Integration

En central del i de flesta beslutsstödsprojekt är att bygga integration, dvs att extrahera data från en eller flera datakällor, både inom och utanför organisationen, och sedan läsa in bearbetat data till ett datalager.

Datalagerhantering handlar till stor grad av att bygga integration mot affärssystem och andra register på ett effektivt sätt och att relevant data lagras i ett format som är lättillgängligt för verksamhetens slutanvändare. För att bygga integration mot register/system till ett eller flera datalager används tekniken Extract Transform Load (ETL) som innebär att man samlar in, transformerar/konverterar och lagrar data. Beslutsdata är experter inom ETL-utveckling/integration och har mångårig erfarenhet från olika branscher som exempelvis offentlig sektor, bank, finans och retail. Vi använder standardverktyg från bland annat Microsoft vilket skapar förutsättningar för en personoberoende och förvaltningsbar ETL-lösning.

Beslutsdata har bred erfarenhet inom av att bygga automatiserade ETL-flöden med inbyggd felhantering och loggning vilket är en förutsättning för ett stabilt datalager som tillåter organisationer att spendera sin tid på analys och innovation snarare än på manuella förfaranden och felsökning.

Beslutsdata arbetar efter ett strukturerat ramverk i alla integrationsprojekt. I ramverket finns genomarbetade metoder och förberedda lösningar för exempelvis felhantering, loggning, säkerhet och dokumentation. Detta ramverk i kombination med gedigen erfarenhet från många datalagerprojekt innebär att vi snabbt kan sätta upp grunden för integrationsflöden åt våra kunder för att därifrån kunna arbeta med affärsnyttan snarare än tekniken i sig. Vi lägger stort fokus på slutanvändarnas kravbild när vi utvecklar integrationsflöden, detta då ETL-utvecklingen utgör grunden för vilka typer av analyser som sedan blir möjliga att genomföra. Vi är vana att arbeta med olika databasmodelleringstekniker som exempelvis Kimballs denormaliserade stjärnschema eller Data Vault. Först efter att den initiala kravbilden och behovsanalysen är genomförd och väl förankrad kan en skalbar och förvaltningsbar ETL-lösning utvecklas utifrån den databasmodelleringsteknik som bäst uppfyller verksamhetens krav.

Konsulterna på Beslutsdata har erfarenhet av att utveckla integrationer mot många olika typer av källor. Oavsett om det handlar om en relationsdatabas, XML-dokument, textfil, manuella inmatningar eller en webbtjänst så har vi verktygen och kunskapen för att bygga ett stabilt integrationsflöde för att tillgängliggöra analyserbart data för verksamheten.

kontakt_fredrik

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er inom området integration?

Fredrik Sandberg
fredrik.sandberg@beslutsdata.se
+46 73 368 27 35
Kontakta oss