Business Intelligence

I och med den alltmer omfattande digitaliseringen har också mängden tillgängligt data ökat drastiskt, vilket innebär stora utmaningar och möjligheter för organisationer vars verksamhet kräver kontroll både på den egna verksamheten och omgivningen. Marknaden för beslutsstöd och omvärldsanalys är omfattande och många produktleverantörer erbjuder idag helhetslösningar för Business Intelligence (BI).

Olika typer av organisationer har förstås också olika behov av systemstöd. Beslutsdata hjälper er med implementation och strategi för beslutsfattande genom att vägleda och implementera helhetslösningar inom BI-området. Vi skapar affärsnytta för våra kunder genom att med kraftfulla verktyg samla in och bygga analysmöjligheter av organisationers befintliga data men också av extern information. Vi integrerar organisationers olika affärssystem och informationskällor till en gemensam plattform för analys och uppföljning och säkerställer tillgänglighet och säkerhet. Vi erbjuder lösningar inom flera av de beprövade standardverktygen som exempelvis Microsofts, MicroStrategys och Hypergenes produktsviter vilket lägger en grund för effektiv förvaltning med minimalt personberoende.

Vår strategi är att tillsammans med kunden genomföra behovsanalys för att på så sätt fånga upp nyckeltal och processer som behöver mätas. Behovsanalysen utgör sedan det underlag som ligger till grund för beslut om vilket data som behöver analyseras. Beroende på syfte med analysen samt vilka slutanvändare som ska konsumera informationen bygger vi olika typer av visualiseringsstöd, exempelvis interaktiva dashboards, fasta rapporter, self service-lösningar och analyskuber (OLAP).

Då marknaden ständigt utvecklas och förändras behöver dagens organisationer snabbt kunna anpassa sig till nya förutsättningar. Med en genomtänkt och skalbart utvecklad Business Intelligence-lösning får organisationer mer tid till innovation och utveckling samt ett systemstöd som ger möjlighet att lägga fokus på hur man kan stärka och anpassa sin kärnverksamhet. Beslutsdata hjälper er välja rätt verktyg och säkerställa insamling av nödvändig information för att ni istället ska kunna fokusera på ert expertområde, att fatta rätt beslut för Er verksamhet.

Vi som arbetar på Beslutsdata är specialister på Microsoft BI, MicroStrategy och Hypergene. Vi har bred erfarenhet av att verka inom olika branscher som exempelvis retail, bank, finans, offentlig sektor och tjänstesektorn.

kontakt_hypergene

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er inom området Business Intelligence?

Denniz Pettersson Bäck
denniz.pettersson.back@beslutsdata.se
+46 73 929 99 97
Kontakta oss