Budget & prognos

För att framgångsrikt driva sin organisation behöver man en flexibel och verksamhetsnära process när man jobbar med budget & prognos. Beroende på hur verksamheten är uppbyggd krävs också olika angreppssätt för hur medel fördelas mellan organisationens alla delar. En av utmaningarna som kan dyka upp i samband med en budget- och prognosprocess är exempelvis svårighet i att få en tydlig överblick/aggregering av budgetens alla komponenter (personal, investeringar, driftskostnader etc) samtidigt som möjligheten att bryta ned budgeten på detaljnivå ska finnas kvar. En annan utmaning är att fördela ut ansvaret för budget- och prognoshantering inom organisationen utan att förlora kontrollen på processen.

Vi på Beslutsdata kan hjälpa Er komma ifrån Excel-dokument och mindre flexibla systemstöd genom att implementera ett modernt systemstöd som är flexibelt och lätt att anpassa utifrån er verksamhet. En modern helhetslösning för budget- och prognoshantering innefattar bland annat behörighetsstyrning, uppföljningsrapporter (som live-uppdateras i samband med en aktiv budget- eller prognosprocess) i vilka utfallssiffror direkt kan sättas i relation till inmatad budget och prognos samt datumstyrning i de fall deadlines utgör ett viktigt krav för budget- och prognosprocessen.

Beslutsdata har gedigen erfarenhet av att implementera systemstöd för budget- och prognosprocessen inom flertalet olika branscher, exempelvis kommun, finans, tjänstesektorn och myndighet. Vi kan hjälpa er med allt ifrån vanliga kontobaserade budget- och prognosinmatningar till drivarbaserade (exempelvis volymer, antal och priser) och personalsystemstyrda processer i vilka befintliga källsystem kan utnyttjas för att exempelvis grundladda en ny budget eller prognos. Anpassade uppgiftsflöden ger full kontroll på vad som ska göras av respektive budgetansvarig samt när arbetet förväntas utföras.

Andra fördelar med en modern helhetslösning för budget- och prognosprocessen är att tidigare utfall och prognoser kan återanvändas i kommande processer vilket minskar behovet för manuell handpåläggning. Grundladdningar och eventuella simuleringsfunktioner leder till att verksamheten kan fokusera på detaljer och framåtblick i ett tidigt stadium och därmed få ökade möjligheter att säkerställa ett mer träffsäkert resultat.

kontakt_hypergene

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med budget & prognos?

Denniz Pettersson Bäck
denniz.pettersson.back@beslutsdata.se
+46 73 929 99 97
Kontakta oss