Avancerad analys

Många organisationer sitter idag på stora mängder data som kan användas som underlag för mer avancerad analys genom statistiska- och prediktiva modeller. Genom att applicera dessa metoder kan man hitta mönster som kan användas för att förstå och planera sin verksamhet på ett mer effektivt sätt.

Med det traditionella datalagret skapas med tiden ett alltmer omfattande dataunderlag som kan användas som analysunderlag och för rapportering. Processorienterade analyser och fast rapportering har länge utgjort en central del av Business Intelligence-området, och många konsultföretag och produktleverantörer stödjer dessa typer av lösningar. I befintliga datalager och exempelvis med sociala medier ökar mängden tillgängligt data i drastisk takt och därmed ökar också möjligheterna för mer avancerad analys. Med befintlig data finns också möjlighet att analysera komplexa samband mellan en organisations olika dataflöden. Genom avancerad analys, i form av exempelvis prediktiva modeller, maskininlärning och geografisk visualisering (spatialanalys) kan nya affärsmöjligheter upptäckas och nya insikter skapas.

Allt fler produktleverantörer väljer att investera i avancerad analys och erbjuder i dag flexibla lösningar för alltifrån prediktiv analys till geografisk visualisering. Som Microsoft partner slår vi ett extra slag för SQL Server Machine Learning Services som bland mycket annat inkluderar stöd för maskininlärning och prediktiva modeller genom Python och R. Med Power BI kan ni fördjupa den avancerade analysen med stöd för bland annat visualisering av prediktiva resultat och geografisk data. Med verktyg som Power BI kan vi hjälpa er identifiera och visualisera exempelvis kundbeteenden, kundsegment, mönster och mycket annat. Automatisering av avancerad analys skapar utrymme för Er organisation att låta människorna arbeta med kreativt tänkande och problemlösning medan våra algoritmer sköter rutinuppgifter och skapar förutsättning för databaserade beslut.

Beslutsdata har mångårig erfarenhet av att bygga datalager- och beslutsstödslösningar baserat på traditionell datalagerhantering. För att öka kundnyttan av våra lösningar kan vi numera kombinera datalagerhantering med avancerad analys och maskininlärning. Vi har den tekniska kompetensen och erfarenheten som krävs för att tillämpa avancerad analys på alla typer av data och med stark kompetens inom datalagerhantering inom framförallt bank, finans, offentlig sektor och tjänstesektorn kan vi skapa en helhetslösning som stärker Er konkurrenskraft.

kontakt_hypergene

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er inom området Avancerad analys?

Denniz Pettersson Bäck
denniz.pettersson.back@beslutsdata.se
+46 73 929 99 97
Kontakta oss

Rlogo

Beslutsdata samarbetar med några av de ledande specialisterna på R och avancerad analys. Tillsammans kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som är lätta att integrera med de flesta beslutsstödsplattformar.

Läs mer om R-projektet här