Tjänster

Business Intelligence

Vi skapar affärsnytta för våra kunder genom att med kraftfulla verktyg samla in och bygga analysmöjligheter av organisationers verksamhetsinformation. På ett innovativt och tillförlitligt sätt integrerar vi organisationers olika system till en gemensam plattform för analys och uppföljning.

Läs mer om business intelligence

Integration

Alla datakällor kan integreras. Vi extraherar information från Er organisations olika datakällor och ser till att ni på ett tillförlitligt sätt kan analysera strukturerat data på en gemensam plattform. Beslutsdata har lång erfarenhet av att ta fram flexibla integrationer mot olika sorters system och miljöer.

Läs mer om integration

Datalager

Beslutsdata har lång erfarenhet att ta fram datalager på olika plattformar både on-premise och i molnet. Vi arbetar utifrån agila metoder och ett genomtänkt ramverk. Med god verksamhetskunskap ifrån flera olika branscher kan vi säkerställa snabb affärsnytta för Er verksamhet.

Läs mer om datalager

Budget & prognos

För att framgångsrikt driva sin organisation behöver man en flexibel och verksamhetsnära process när man jobbar med budget & prognos. Vi på Beslutsdata kan hjälpa Er komma ifrån Excel-dokument och mindre flexibla systemstöd genom att implementera ett modernt systemstöd som är flexibelt och lätt att anpassa utifrån er verksamhet.

Läs mer om budget & prognos

Support & förvaltning

Behöver Er organisation lägga mindre tid på övervakning och underhåll av befintliga datalagerlösningar eller delar av dessa? Vi erbjuder löpande förvaltning/övervakning/underhåll av Er datalagerlösning och ser till att ni istället kan spendera Er tid på vidareutveckling och innovation.

Läs mer om support & förvaltning

Avancerad analys

Många organisationer sitter idag på stora mängder data som kan användas som underlag för mer avancerade statistiska- och prediktiva modeller. Genom att applicera dessa metoder kan man hitta mönster som kan användas för att förstå och planera sin verksamhet på ett ännu mer effektivt sätt.

Läs mer om avancerad analys

Vill du veta mer?
Kontakta oss!