RqlServer

RqlServer är en modern webbapplikation nära integrerad med Excel för ett flertalet olika användningsområden. Programvaran körs av flera stora företag med höga krav på flexibilitet, erkända standards och hög skalbarhet.

Applikationen utökar funktionaliteten i Excel och möjliggör att rapportering kopplas direkt mot befintligt datalager eller andra system. Det går även fritt att definiera möjligheten att skriva tillbaka och spara data. Även komplexa inmatningsformulär går snabbt att skapa utan någon programmering. Resultatet publiceras säkert i den gemensamma webbportalen.

Typiska användningsområden:

 • Skräddarsydda webbapplikationer
 • Budget & prognos
 • Rapportering
 • Analys
 • Verksamhetsplanering
 • Benchmarking

Styrkan med RqlServer är att rapporter, budget och inmatning definieras fritt i Excel. Detta gör att era controllers och ekonomer snabbt kan vara delaktiga i utvecklingsarbetet utan att behöva lära ett nytt verktyg. Befintliga Excel-rapporter kan även snabbt kompletteras med Rql-funktioner och publiceras i webbportalen.

Det du kan göra i Excel, kan du göra i RqlServer. För att göra detta krävs ingen programmering, allt görs i Excel.

En implementation definieras av en kort implementationstid, tydligt ROI och nära samarbete med organisationens verksamhetsexperter.

Plattformen:

 • ”in-memory” teknik (snabba rapporter).
 • HTML5 (kör på alla enheter utan att behöva installera tillägg).
 • Webbportal med avancerad behörighetsstyrning.
 • Nära integration med Excel.
 • Går att koppla mot flera olika datakällor. Databaser, OLAP m.fl

Beslutsdata har erfarenhet att implementera RqlServer för företag i flera olika branscher däribland detaljhandel, industri, bygg m.fl.  Vi har färdiga mallar och paket för att kunna leverera snabbt och kostnadseffektivt.

Är du intresserad av hur RqlServer kan hjälpa er organisation? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.

Peter Sandberg RqlServer

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med RqlServer?

Peter Norén
peter.noren@beslutsdata.se
+46 70 864 14 07
Kontakta oss

RqlServer

Vi är experter på RqlServer och har erfarenhet av att bygga kompletta systemstöd med budget & prognos samt rapportering och analys för ett flertal stora företag och organisationer.

Läs mer om produkten här.