Hypergene

Vi är specialister på Hypergene. Vi har erfarenhet av att implementera Hypergene inom olika branscher som exempelvis finans, tjänstesektorn, myndighet och offentlig sektor. Vår branschöverskridande erfarenhet i kombination med gedigen produktkunskap gör att vi kan hjälpa kunderna ta rätt beslut i samband med en implementation.

Hypergene kan integreras med alla datakällor. Vi på Beslutsdata är experter inom integration/ETL och kan hjälpa kunderna att samla all nödvändig beslutsgrundande information i sin Hypergenelösning. Fördelen med en integrerad lösning är att kunderna snabbt och enkelt kan använda redan befintlig information för att exempelvis förberäkna prognoser, bygga avancerade nyckeltal och automatisera månadsrapporteringen.

Hypergene är ett komplett beslutsstöd som i en och samma lösning stödjer målstyrning, budget/prognos samt rapportering och analys. Dessa tre samverkande delar används var för sig eller som en effektiv helhetslösning och förändrar hur organisationer kan planera, styra och följa upp sin verksamhet – och därmed stärka sin konkurrenskraft.

Produkten utgår från en kraftfull plattform som tillåter automatiska flöden, integrationer och rollbaserade portaler samt erbjuder flexibilitet i presentation och distribution av information från produktens alla delar.

I produkten finns bland annat stöd för att sätta upp mallar för löpande verksamhetsrapportering vilket innebär att information från alla delar i lösningen på ett automatiserat sätt kan sammanställas till exempelvis månads- eller kvartalsrapporteringen. Den dynamiska behörighetsstyrningen ger dessutom möjlighet att låta flera användare arbeta i samma rapport samtidigt för att på så sätt effektivisera framtagandet av den löpande rapporteringen.

Med Hypergene kan organisationer effektivisera sina budget- och prognosprocesser, analysera och rapportera samt arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

kontakt_hypergene

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med Hypergene?

Denniz Pettersson Bäck
denniz.pettersson.back@beslutsdata.se
+46 73 929 99 97
Kontakta oss

Hypergene

Vi har ett nära samarbete med Hypergene och håller oss uppdaterade på plattformen. Flera av konsulterna på Beslutsdata har tidigare varit anställda på Hypergene.

Läs mer om Hypergenes produkt