Proportion

Accountor Sverige implementerar Power BI för verksamhetsstyrning och uppföljning med hjälp av Beslutsdata

Om Accountor

Accountor är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. Företaget är verksamt i 7 länder och sysselsätter drygt 2300 anställda (varav drygt 300 i Sverige). I sitt erbjudande sätter man ett stort fokus på att hjälpa sina kunder dra nytta av den moderna, digitala tekniken för sin redovisning, lönehantering och HR.

Utmaningar och förväntningar

Accountor Sverige behövde fokusera mer på lönsamhet i alla led av organisationen. Beslut som påverkar lönsamhet behövde delegeras och för att lyckas behövdes rätt och samma information till alla. Flera olika källor med intäkter och kostnader skulle fördelas via en rimligt detaljerad och rättvis beräkning.

För att möjliggöra starkare lönsamhetsfokus krävdes bland annat ett modernt uppföljningsverktyg i vilket konsulter, chefer och ledning skulle kunna följa lönsamheten på en detaljerad nivå.

Befintlig data fanns lokalt på olika servrar och i olika molntjänster. Man såg behovet av en sammanhållande lösning där behörigheter kunde säkras och detaljstyras utan att komplexiteten blev för stor.

Projektet

Beräkningar, fördelningar, prognosunderlag och centrala nyckeltal behövde samlas i en gemensam lösning. Informationen skulle även tillgängliggöras på ett flexibelt sätt (webb, läsplattor och telefoner). Dessa grundläggande behov ledde till valet av en molnbaserad lösning i form av Power BI och Azure. I och med valet av Power BI fick man också möjlighet att konfigurera behörighetsstyrning på transaktionsnivå (RLS). RLS öppnade i sin tur upp för att släppa på olika användargrupper i samma rapporter. Detta ledde till att en datamodell kunde täcka det initiala behovet för hela organisationen.

Den enkla behörighetsstyrningen var en av anledningarna till att vi valde Power BI. Nu kan alla medarbetare och chefer se vad som är viktigt just för hen
–Jens Nyqvist CFO

Med Power Bi fick medarbetare och chefer snabb tillgång till analys av lönsamhet i flera dimensioner, exempelvis per kund, team och medarbetare. Verktygets flexibilitet möjliggjorde lokala anpassningar utan att lösningen föll utanför kravbilden från Accountor Sveriges utländska moderbolag. Befintliga behörighetsregister kunde återanvändas för att på ett enkelt sätt implementera behörighetslogik ner på transaktionsnivå. Detta i sin tur innebar att lösningen kunde hållas minimal sett till både datamodell och antal rapporter/dashboards.

Accountor om resultatet

Behovet var att skapa ett uppföljningsverktyg för våra konsulter, chefer och ledning och resultatet blev det och mer därtill. Vi är mycket nöjda med hur alla medarbetare nu använder Power Bi för att titta på kunders lönsamhet. Även lönsamheten per medarbetare är viktig data som används i samtal mellan chef och medarbetare. Verktyget har sin styrka i att alla ser samma information.

Med bra expertis och kunskap från konsulterna kunde vi få till en lösning som gav oss tydlig insikt i våra siffror, utifrån flera olika dimensioner
–Elin Åkerblom Controller

Då Beslutsdatas konsulter kom in tidigt i bilden, innan all data var införskaffad och innan alla beräkningar var satta, fick vi hjälp med att få till en välgjord lösning och med hur våra data kunde användas för att spegla vår verksamhet på bästa sätt. Dessutom fick vi stöd i tekniska frågor, vilket gjorde det enklare för oss att göra rätt val.

Införandet av Power BI gick smärtfritt och rätt beslut kunde fattas trots att instruktionerna kom från en icke teknisk beställare. Vid framtagande av lösningen togs dessutom stor hänsyn till det långsiktiga perspektivet (implementation av Power BI på koncernnivå), vilket bevisades i och med den smidiga överlämningen till moderbolaget.

Hela implementationen av Power BI är bland de effektivaste och billigaste IT-projekt som jag har genomfört vilket är tack vare Beslutsdata, ROI är enorm
–Jens Nyqvist CFO

Läs mer om vad vi på Beslutsdata kan göra för er när det gäller Power BI

jens_nyqvist_accountor

”Hela implementationen av Power BI är bland de effektivaste och billigaste IT-projekt som jag har genomfört vilket är tack vare Beslutsdata, ROI är enorm”
-Jens Nyqvist CFO

profilbild elin accountor

”Med bra expertis och kunskap från konsulterna kunde vi få till en lösning som gav oss tydlig insikt i våra siffror, utifrån flera olika dimensioner”
-Elin Åkerblom Controller

Power BI

Vi är partners med Microsoft och har lång erfarenhet av att implementera och förvalta lösningar med Power BI.

Läs mer om verktyget på Microsoft sida