Beslutsdata satsar vidare på Microsofts plattform genom att uppnå Silver partner inom Data Analytics. Vi tror starkt på Azure, SQL Server och Power BI och kommer att fortsätta utveckla vårt erbjudande inom Microsoft Analytics.