Beslutsdata får ny adress från och med december 2018 då vi byter till en mer central och ändamålsenlig kontorslösning. Nu hittar ni oss på Vasagatan 36.