Beslutsdata är från och med november 2017 anslutna till kollektivavtal genom arbetsgivarförbundet Almega.