Läs mer om hur Beslutsdata implementerade Power BI för Accountor Sverige på följande länk.